Dialekverain Kirchröadsjer Plat

Op de hoogte blijven van deze deelnemer?

U kunt deze deelnemers blijven volgen. Zo ziet u altijd wanneer er nieuwe items zijn toegevoegd!!

Meld je nu gratis aan
Gratis aanmelden

Zoeken in onze collectie (44)

Uitgebreid Toggle uitgebreid zoeken

Welkom óp dis sjtuks-je van 't Rode-Net. Hei zetse vier als Dialekverain Kirchröadsjer Plat mit-en-mit foto's en dokoemente oes de jesjiechte van ózze verain dróp. Doamit wirke vier mit an 't ópzetse van 't digitaal jewisse va Kirchroa.
Wat uur hei kant vinge zunt hoopzechlieg auw prottekoller va verzammeloenge, vas-jelaad durch de sekretere va vruier joare i herlieje en loestieje besjrievónge. Óch vingt uur hei sjtukker uvver d'r Verain oes auw tsiedónke. En natuurlieg e paar foto's. Vier wunsje üch vöal sjpas.Op de hoogte blijven van deze deelnemer?

Nieuws

Contact